Ansvarlig rehabiliteringsterapeut
Siv Anette BolgnesInformasjon/bestilling/månedskort/etc.
Henvendelse: Heimdal Dyreklinikk
Tlf: 72 88 77 00