Dette er en personlig tjeneste for kundene som er tilknyttet Heimdal Dyreklinikk. Vi håper at du som bruker kan ha nytte av dette tilbudet. Når det gjelder alvorlig sykdom eller skade ber vi deg ta direkte kontakt med klinikken pr. telefon. Dette for at du skal få hjelp så fort som mulig.
post@heimdaldyreklinikk.no