Tjenester
Heimdal Dyreklinikk har hatt et fast "team" i mange år, og vi føler at vi samarbeider godt.
Vi mener at lang erfaring gir et grunnlag for å foreta helhetsvurdering av dyrs helsetilstand og trivsel.
Samarbeid med deg som eier er viktig når det gjelder utredning, ansvar, oppfølging og daglig stell.

Heimdal Dyreklinikk fungerer som et sykehus med:

 • Poliklinisk undersøkelse
 • Medisinsk/kirurgisk behandling
 • Sykdomsutredning
 • Røntgenundersøkelser, med bla.a HD/AA-foto
 • Vaksinering
 • ID-merking
 • Kastrering/sterilisering
 • Øyelysing
 • Inseminering
 • Endoskopi
 • Hjerteundersøkelser, EKG
 • Laboratorieundersøkelser av blod, urin, faeces, sæd, m.m
 • Tannbehandling
 • Ultralydundersøkelser
 • Oppstalling etter spesielle operasjoner
 • Spesialiteter :
  Kirurgi, øyelidelser/øyelysing.
  Reproduksjon med intrauterin inseminering.
  Tapping og frysing av sæd
...... ....................................................